preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

MZOŠ

Prekini lanac

CARNet

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nacionalni portal za učenje na daljinu

E knjižnica

Proleksis enciklopedija

Pokreni promjenu

Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje

Obrazovanje u 2017./2018. školskoj godini u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu provodi se u četiri usmjerenja: opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist i prodavač. Osim redovitoga nastavnog procesa, Škola sudjeluje u raznim projektima kojima se teorijsko znanje primjenjuje na praktičnim primjerima, ali i povezuju različiti nastavni sadržaji. Različitim projektima surađuje s raznim organizacijama u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Projektom „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“ ostvarena je odlična suradnja s Forumom za slobodu odgoja i obrazovanja, koji redovito izvještava Školu o aktualnim natječajima i aktivnostima.

Gimnazija Bernardina Frankopana prijavila se na Forumov natječaj za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“, te ušla u uži krug škola potencijalnih partnera. Nakon drugoga kruga testiranja, pridružena je projektu u kojem sudjeluje petnaest škola iz Hrvatske. Za sudjelovanje i predstavljanje Škole u projektu imenovani su Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović, koji su ujedno i voditelji školskoga projekta, a projektni tim čine i: ravnateljica Sanja Dubić, pedagoginja Ivana Turkalj te psihologinja Helena Štrucelj.

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu!“ europski je projekt za koji je Forum za slobodu odgoja dana 22. studenoga 2016. godine potpisao ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna, a projekt će trajati dvije godine (od prosinca 2016. do prosinca 2018.).

Projekt predstavlja međunarodnu ekspanziju projekta „Pokreni promjenu!“ koji je Forum proveo u Hrvatskoj od  2013. do 2015. godine, a cilj je projekta prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnoga razumijevanja i aktivnoga građanstva među mladima u četiri europske zemlje: Hrvatskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji.

Projektom se želi educirati učitelje, djecu, mlade i njihove roditelje za razumijevanje i prepoznavanje složenosti i izazova suvremenoga društva, kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije. U kontekstu susreta s različitostima, drugi i drugačiji nas obogaćuju, uče i mijenjaju, no isto tako mogu u nama izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju koja može dovesti do mržnje i diskriminacije. Izazovi tada postaju susret i dijalog, pravednost, prihvaćanje i samoprihvaćanje. Po pitanju „drugačijega“ izazov ostaje biti svoj, poseban i jedinstven, ali i povezan s okolinom te aktivno se zauzimati za ostvarenje svojih težnji i ciljeva, graditi kvalitetne odnose, zalagati se za pravedniju zajednicu.

Ciljevi su projekta: poboljšati usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija te znanja, razumijevanja i prihvaćanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, podržati učitelje i druge obrazovne stručnjake u nošenju sa sukobima i  različitostima te ohrabriti sudjelovanje mladih u javnom i društvenom životu, unaprjeđivati inkluziju i suradnju s mladima.

Slika 1. Sudionici projekta i edukacije u Sv. Martinu na Muri

Projektne aktivnosti uključuju sveobuhvatni program stručnoga usavršavanja učitelja i stručnjaka za mlade tematikom osobnoga rasta i razvoja, aktivnoga građanstva i volontiranja, prilagodbu hrvatskih priručnika o interkulturalnom obrazovanju i dobrim praksama u školama te podršku uključenim školama u pokretanju projekata koji promiču dijalog, poštivanje različitosti i osobni rast i razvoj mladih. U okviru projekta provodit će se i Forumov kreativni natječaj “Oboji svijet” u četiri zemlje: Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Velikoj Britaniji, kojim će mladi kreativno izraziti svoje ideje o toleranciji i vrijednosti prihvaćanja različitosti. Na kraju projekta, objavit će se i „on-line knjižnica” s korisnim materijalima na četiri jezika koji se mogu primijeniti u radu s mladima.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s organizacijama Think Global iz Velike Britanije, Centrom mladih Dravinjske doline iz Slovenije i Centrom za kreativni razvoj “Danilo Dolci” iz Italije. Suradnik na projektu organizacija je Network of Education Policy Centers.

Logo školskoga projekta

Nakon provedene edukacije Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja, osmišljen je projekt Gimnazije pod imenom: „Svi za jednog, jedan za sve“. Cilj je projekta smanjenje razlika među polaznicima različitih programa i usmjerenja te promocija strukovnoga obrazovanja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Upoznavanje projekta
 2. Obilježavanje 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju
 3. Radionice za učenike: Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti
 4. Uključivanje učenika u razne aktivnosti
 5. Istraživanje o stavovima učenika
 6. Prezentacija projekta

 

Predstavljanje projekta provedeno je na sjednici Nastavničkoga vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika. Na sjednici Nastavničkoga vijeća, dana 9. siječnja 2018. godine, Branko Rumenović kratko je izvijestio o aktivnostima koje se provode u okviru projekta. Projekt je Vijeću učenika predstavila Manuela Mihaljević Sabljak dana 26. siječnja 2018. godine. Dana 17. travnja 2018. godine Branko Rumenović predstavio je projekt Vijeću roditelja. Projektu su potporu dali i Grad Ogulin, Općina Josipdol, Plaški i Tounj te Radio Ogulin, koji su dana 18. prosinca 2017. godine prisustvovali zajedničkom sastanku. Najveći dio učenika škole dolazi s područja grada Ogulina te općina Josipdol, Plaški i Tounj pa su navedene institucije podržale projekt i postale partneri u njegovom provođenju. O svim aktivnostima vezanim uz projekt redovito se izvještava na mrežnim stranicama Škole.

Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održao se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Tjedan se održavao pod geslom „Otkrij svoje talente“. Cilj je ove aktivnosti promocija strukovnoga obrazovanja. Učenici 3.c razreda, zanimanja ekonomist, koji slušaju predmet Vježbenička tvrtka, u suradnji s učenicima 4.c razreda, pripremili su izložbu radova vježbeničkih tvrtki. Nositelj je organizacije vježbenička tvrtka Elegancija znanja d.o.o.. U okviru ove aktivnosti organiziran je stručni posjet tvrtki iz okruženja za učenike zanimanja ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i prodavač. Učenici i profesori posjetili su tvrtku Podravka d.d. Održano je i predstavljanje vježbeničke tvrtke Darovi prirode d.o.o. i Elegancija znanja d.o.o. te je snimljen kratki video-isječak o svim aktivnostima.

Za vrijeme trajanja projekta učenici su sudjelovali u nekoliko radionica (Pokreni promjenu - kreativne radionice za učenike u području različitosti) koje je provodila profesorica Manuela Mihaljević Sabljak. Povodom Dana otvorenih vrata Škole provedene su radionice pod nazivom „Neka krene od mene“ i „To sam ja“. Radionice su provedene u prvim razredima zanimanja opća gimnazija, ekonomist, prodavač i hotelijersko-turistički tehničar te u drugom razredu zanimanja prodavač. Radionica pod nazivom „Moj kolaž“ provedena je na satu Vježbeničke tvrtke u trećem razredu zanimanja ekonomist. Škola već nekoliko godina sudjeluje u prikupljanju plastičnih čepova u okviru akcije „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“, čime pomaže Udruzi oboljelih od leukemije i limfona Hrvatske. Ovu akciju vodila je profesorica Helena Štrucelj, a sudjelovali su svi učenici Škole. Brigu oko sakupljanja i transporta čepova preuzeo je treći razred zanimanja prodavač. Ovom akcijom željelo se potaknuti učenike naše škole na humanitarno djelovanje.

Za potrebe predmeta Vježbenička tvrtka u našoj je školi održano predavanje na temu brendiranja tvrtke i proizvoda. U toj akciji sudjelovali su učenici trećega i četvrtoga razreda zanimanja ekonomist. Učenici su tom prilikom izrađivali vlastiti logo vježbeničke tvrtke, te je izrađen logo školskog projekta „Svi za jednoga, jedan za sve“. Radionicu je vodila Blanka Poljak, ravnateljica Pučkoga otvorenog učilišta Ogulin, koja je ujedno i izradila logo.

Prije božićnih i novogodišnjih praznika učenici zanimanja prodavač i ekonomist zajedničkim su snagama ukrasili božićno drvce u učenici za ekonomsku skupinu predmeta 5E. Učenici su ovu akciju nazvali: „Božićno drvce promjena“. I ovom zajedničkom akcijom učenici strukovnih zanimanja potaknuti su na uvažavanje međusobne različitosti. Također, i na satovima se provode različite radionice. Tako provodim radionicu „Populizam“ s učenicima trećih razreda zanimanja prodavač. Znanja i vještine koje smo usvojili na edukacijama u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja primjenjujem u nastavi. Na satu Pravnoga okruženja poslovanja u četvrtom razredu zanimanja ekonomist učili smo o Vlasništvu uz pomoć igračaka iz djetinjstva. Istu metodu primjenjujem na satu Tržišta kapitala prilikom izučavanja dionica. O globalnim ciljevima za održivi razvoj razgovaram na satu razrednika u trećem razredu zanimanja prodavač. Dana 26. veljače 2018. godine snimljena je televizijska emisija o projektu koja je prikazana na Trend televiziji Karlovac.

     

Jedna od aktivnosti u projektu je i provođenje istraživanja na temu „Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“. Tijekom mjeseca travnja i svibnja učenici 3. c razreda zanimanja ekonomist na satu Statistike osmislili su i proveli istraživanje na navedenu temu. Istraživanje je provedeno u svim razredima Škole. Cilj je istraživanja istražiti stavove učenika o razlikama između usmjerenja te o uvažavanju ostalih razlika između učenika.

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2017. godine u školi su se pojavili problemi u kojima je došla do izražaja razlika između učenika po usmjerenjima. Zbog sudjelovanja u projektu s učenicima trećih i četvrtih razreda proveden je kratki razgovor kroz fokus grupe. Nakon razmatranja odgovora, komentara i mišljenja učenika, istaknuli smo nekoliko problema:

 1. Razlike između usmjerenja – učenici smatraju da je jedno usmjerenje teže od drugoga te se po tome vrednuju, a za gimnazijalce se podrazumijeva da neke stvari trebaju znati. Učenici su istaknuli da se više vrednuju uspjesi „A“ razreda. Učenici gimnazije na učenike strukovnih razreda gledaju kao da su manje vrijedni. Učenici se u autobusu nisu htjeli voziti na izlet s učenicima različitoga usmjerenja. Učenici su istaknuli problem ruganja i ismijavanja učenika na hodniku.
 2. Odijevanje učenika – svi učenici iz svih usmjerenja istaknuli su da učenici dolaze u školu odjeveni više za izlazak nego za školu.
 3. Vrijeđanje učenika na nacionalnoj osnovi – učenici su istaknuli da se ovaj problem ponekad zna javiti.
 4. Izolacija učenika zbog socijalnoga statusa – učenici su istaknuli da do različitosti dolazi zbog različitih frizura, markirane odjeće, lošeg mobitela i sl.
 5. Osobe s invaliditetom – učenici su istaknuli ovaj problem kao zabrinutost jer se osobe s invaliditetom „drže zajedno“ za vrijeme velikoga odmora. Učenici imaju razumijevanje jedni za druge, ali smatraju da učenicima s invaliditetom nižih razreda treba više vremena za uključivanje u razne aktivnosti u školi.

U okviru ovoga projekta odlučili smo posebno istaknuti prvi problem: razliku između usmjerenja. Smatrali smo da se i ostali problemi mogu promatrati i rješavati zajedno u istoj skupini. Odlučili smo stoga provesti istraživanje na temu „Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“.

Istraživanje, odnosno anketa, podijeljena je na dva dijela. Prvi dio odnosi se na demografska pitanja (spol, razred i usmjerenje). Drugi dio sastoji se od dvadeset pitanja u kojima učenici iznose svoje stavove metodom ocjenjivanja od 1 do 5, pri čemu 1 predstavlja neslaganje s tvrdnjom, 2 slaganje s tvrdnjom u maloj mjeri, 3 djelomično slaganje, 4 slaganje u većoj mjeri i 5 slaganje s tvrdnjom u potpunosti.

Nakon razgovora s učenicima, pretpostavili smo da ne uvažavaju međusobne razlike. Znamo da u našoj školi nema većih problema po pitanju različitosti, ali tijekom razgovora saznali smo da učenici ipak imaju neke probleme koji su individualni te da znaju za slučajeve kada se ne uvažava razlika između učenika. Isto tako, pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni.

Tijekom izrade rada koristile su se različite metode kako bi se stekla nova i razvila postojeća znanja. Korištena je induktivna metoda o pojedinim stavovima, deduktivna metoda na temelju koje se iznose stavovi, metoda analize prilikom objašnjavanja stvarnosti, metoda sinteze prilikom spajanja pojedinih dijelova u cjelinu, statistička i matematička metoda prilikom uspoređivanja i analiziranja podataka. U radu je korištena i metoda anketiranja, na temelju koje su dani stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Škola ima ukupno 335 učenika, dok je u istraživanju sudjelovalo 279 učenika. Dvije su ankete poništene jer nisu bile popunjene u skladu s pravilima te su bile uništene i iscrtane. Zato dalje navodimo da je u istraživanju sudjelovalo 277 učenika. Predistraživanje metodom fokus grupa provedeno je u trećim i četvrtim razredima, što znači da je u tom dijelu sudjelovalo oko 170 učenika. U obilježavanju 2. Europskog tjedna u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (stručni posjet u Podravku, prezentacija vježbeničkih tvrtki) sudjelovalo je oko 110 učenika, od čega je 90 učenika posjetilo tvrtku „Podravka“ u Koprivnici. U radionicama koje je provodila Manuela Mihaljević Sabljak sudjelovalo je oko 100 učenika. Svi navedeni podatci o broju učenika koji su sudjelovali u različitim aktivnostima u okviru projekta važni su radi rezultata istraživanja. Tijekom provođenja svih aktivnosti s učenicima se razgovaralo o važnosti uvažavanja različitosti. Analiza istraživanja najbolje govori o rezultatima projekta. U radionicama koje sam provodio iz područja različitosti sudjelovalo je 30 učenika.

Tabela 2. prikazuje Stavove učenika o razlikama između usmjerenja. U tabeli su prikazane prosječne ocjene na navedene tvrdnje. U prvom stupcu prikazane su tvrdnje koje su učenici ocjenjivali. Drugi stupac prikazuje srednju ocjenu svih učenika koji su sudjelovali u istraživanju. Treći, četvrti, peti i šesti stupac prikazuju prosječnu ocjenu učenika po usmjerenju. Sedmi i osmi stupac prikazuju prosječnu ocjenu po razredima, tako da sedmi stupac čine učenici prvoga i drugoga razreda, a osmi stupac čine učenici trećega i četvrtoga razreda.

Grafikon 1. prikazuje prosječnu ocjenu učenika za tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine. Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju različitosti, ali nakon istraživanja dobili smo odlične rezultate. Učenici su ovu tvrdnju ocijenili prosječnom ocjenom 4,53. Isto dokazuje da učenici naše škole uvažavaju različitost. Najveću su ocjenu dali učenici usmjerenja opća gimnazija, a najmanju učenici usmjerenja prodavač. Prema istraživanju, učenici uvažavaju nacionalne i vjerske različitosti, različitosti s obzirom na stil odijevanja, glazbeni ukus, imovinski status i ostale razlike. Zanimljivo je da su učenici na početku projekta isticali pojedinačne probleme, a nakon provedenih radionica i aktivnosti velikom ocjenom ocijenili navedene tvrdnje. Nadamo se da su aktivnosti i radionice utjecale na promjenu njihovih mišljenja.

Početnim razgovorom s učenicima pretpostavili smo da uvažavaju osobe s invaliditetom te one iz različitih sredina. Istraživanje je to i potvrdilo. Učenici uvažavaju međusobne razlike na temelju invaliditeta te osobe iz različitih sredina. Rezultati su prikazani grafikonom 2. i 3.

Posljednje dvije tvrdnje dodane su istraživanju kako bi se uvidjeli stavovi naših učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja drugih učenika. Ove su dvije tvrdnje dobile najlošije ocjene u usporedbi s drugima, ali su i dalje visoke. Prosječna ocjena za tvrdnju „Učenici naše škole imaju razvijen volonterski duh“ iznosi 3,23. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici opće gimnazije, a najlošije učenici usmjerenja hotelijersko-turistički tehničar. Tvrdnju „U školi se čuje mišljenje učenika“ učenici su ocijenili prosječnom ocjenom 3,25. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici zanimanja prodavač, a najlošije učenici zanimanja hotelijersko-turistički tehničar.

 

Tijekom razgovora s učenicima u fokus grupama saznali smo mnogo informacija koje smo kasnije koristili u projektu. Učenici su se rado uključivali u razgovor i davali nam informacije koje su nam bile potrebne. Sve su njihove informacije bile potpuno anonimne i nismo bilježili njihova imena, razred ili nešto treće što bi odavalo njihov identitet. Posebno veseli činjenica da su učenici samostalno provodili veliki dio aktivnosti, posebice prilikom promocije strukovnoga obrazovanja u okviru 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju.

Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju međusobne razlike. Istraživanje je „pobilo“ našu tezu te smo u konačnici zadovoljni. Učenici uvažavaju različitosti, što su ocijenili velikom ocjenom 4,53. Nadamo se da su informacije o problemima koje su prikupljene u fokus grupama pojedinačne te da ne utječu na formiranje mišljenja učenika. Isto tako, nadamo se da su aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta utjecale na pozitivno mišljenje učenika o različitostima.

Istraživanje je potvrdilo našu drugu tezu o uvažavanju učenika s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni. Zadovoljni smo ocjenama učenika koje smo dobili u istraživanju. Prilikom osmišljavanja istraživanja razgovarali smo o problemima naših učenika i koje bi se teze istaknule. Nakon formiranja teza, ako bi se govorilo o ocjenama, pretpostavili smo da bi učenici tvrdnje koje se odnose na uvažavanje razlika na temelju nacionalnosti, vjere, odijevanja, glazbe, frizure, odjeće i imovinskoga statusa ocijenili ocjenom od 2,5 do 3, a uvažavanje učenika s invaliditetom i iz drugih sredina ocjenom od 3 do 3,5.

Kao što je navedeno, posljednja dva pitanja dodana su istraživanju zbog stavova učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja naših učenika. Ocjene iz ovih pitanja su dobre, zadovoljavajuće, ali u odnosu na cijelo istraživanje možda nešto lošije. Možda bi učenicima, kada se nešto napravi na njihov prijedlog, na neki način trebalo naglasiti da su baš oni to predložili i da je isto učinjeno jer su oni tako željeli.

Na kraju, zahvaljujemo ravnateljici Sanji Dubić što nam je omogućila sudjelovanje u ovom projektu kao i što nam je pružila podršku u radu tijekom izvođenja različitih aktivnosti. Zahvaljujemo i Forumu za slobodu odgoja i obrazovanja na podršci tijekom projekta, na raznim edukacijama, ali i simboličkom opremanju kabineta za ekonomsku skupinu predmeta 5E.

Branko Rumenović, univ.spec.oec.

Literatura:Školski godišnji planovi

Školski kurikulumi

Oglasna ploča

Završni rad

Prijevoz učenika

Korisni linkovi
Korisne stranice

Ustanove

Državna matura

Dnevni tisak

Zanimljive stranice

Pretraživači
 • Wolfram Alpha
 • Bing
 • Google
 • Yahoo
 • Altavista

preskoči na navigaciju