preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

MZOŠ

Prekini lanac

CARNet

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nacionalni portal za učenje na daljinu

E knjižnica

Proleksis enciklopedija

Social cohesion

Erasmus + u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu

Sažetak

U ovom se članku opisuje Erasmus + projekt koji se provodi u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. Članak je podijeljen u nekoliko dijelova: na početku je uvod, zatim dio u kojem se objašnjava što je Erasmus + program, opis samoga projekta Give a hand to become a friend i njegovih projektnih aktivnosti. Na kraju je zaključak i popis literature.

Ključne riječi: Erasmus + program, projekt, projektne aktivnosti, kulturno naslijeđe

Uvod

U članku se opisuju projekt i projektne aktivnosti. Sve se projektne aktivnosti odnose na četiri teme: kulturna savjest, mentalno zdravlje, sport i aktivnosti na otvorenome te prijateljsko okruženje. Teme u projektu koriste se kao alati za učenje i podučavanje. U projektu se progovara o kulturi i tradicijskom naslijeđe kao poticaju za učenje i podučavanje.

Učenici će razmjenom iskustava s drugim sudionicima projekta prikupljati informacije i upoznavati njihovu kulturu i običaje. Sve se aktivnosti dotiču i teme zdravlja, brige o okolišu, sporta i aktivnosti na otvorenome. Temelj za ovaj projekt bila je suradnja nastavnika na eTwinning platformi.

Erasmus +

Erasmus + program je Europske unije koji se odnosi na obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Ovaj program nudi priliku za mobilnost pojedinaca te međunarodnu suradnju organizacija. U okviru programa može se studirati u inozemstvu, obavljati stručnu praksu, volontirati, stručno osposobljavati i usavršavati, omogućiti razmjenu mladih te raditi na međunarodnim projektima iz sustava obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus + program sastoji se od pet dijelova (ključnih aktivnosti): 1. Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, 2. Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, 3. Podrška reformi politika, 4. Program Jean Monnet te 5. Sport.

U Republici Hrvatskoj Erasmus + program vodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Agencija za mobilnost informira i savjetuje, raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore za aktivnost mobilnosti i strateških partnerstva, zaprima prijave, odabire prijave, ugovara i financira projekte te nadzire i prati provedbu projekata.

Mrežne platforme kao što su eTwinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih i

Europski portal za mlade pružaju informatičku potporu za provođenje programa.

Kako je navedeno na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ključna aktivnost 2. podupire:

  • transnacionalna Strateška partnerstva, usmjerena na razvoj inicijativa u jednom ili više područja obrazovanja, osposobljavanja mladih i promocije inovacija, razmjene iskustava i znanja između različitih vrsta organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje mladih ili u drugim mjerodavnim područjima;
  • udruživanje znanja između ustanova visokoga obrazovanja i poduzeća čiji je cilj poticanje inovacija, poduzetništva, kreativnosti, zapošljivosti, razmjene znanja i/ili multidiscipliniranog poučavanja i učenja;
  • udruživanje sektorskih vještina kojima se podupire izrada i pružanje zajedničkih kurikuluma, programa i metoda učenja i poučavanja za strukovno obrazovanje, koji se temelje na dokazima o trendovima u određenom sektoru gospodarstva i vještinama koje su potrebne za rad u jednom ili više poslovnih sektora;
  • projekti jačanja kapaciteta kojima se podupire suradnja s partnerskim državama u područjima visokoga obrazovanja i mladih.

Give a hand to become a friend

Social cohesion – give a hand to become a friend naziv je Erasmus + projekta koji se od 1. studenoga 2019. godine provodi u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. U projektu sudjeluju škole iz Mađarske, Bugarske, Litve, Španjolske i Portugala.

Suradnja Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana s ostalim školama iz Europe, posebice sa školom iz grada Marijampole iz Litve traje već nekoliko godina. Sve je krenulo jednim eTwinning projektom iz Statistike pod nazivom The population of my region. Projekt su pokrenuli Ramune Jukneliene iz Litve i Branko Rumenović iz Hrvatske. U projektu sudjeluju i drugi partneri iz Rumunjske i Turske. Ovaj je projekt prepoznala i nacionalna agencija, pa ga je u mjesecu rujnu 2016. godine nagradila nacionalnom oznakom kvalitete.

Suradnja kolega iz Litve i Hrvatske nastavlja se, te tako 2018. godine pokreću drugi eTwinning projekt pod nazivom Fine Arts Teach&Unify. Projekt se bavio umjetnošću i podučavanjem, materijalnom i nematerijalnom baštinom, običajima i kulturom. I u tom projektu sudjeluju partneri iz Bugarske i Rumunjske. Ovaj projekt dobiva nacionalnu oznaku kvalitete u Hrvatskoj i Litvi.

     

Slika 1. eTwinning Label, eTwinning Quality Label – The population of my region

     

Slika 2. eTwinning Label, eTwinning Quality Label – Fine Arts Teach&Unify

 

Početkom 2019. godine kolegica iz Litve Ramune Jukneliene okuplja tim kolega koji pišu i prijavljuju Erasmus + projekt. Koordinator projekta je Vasilka Baltadzhieva iz škole SOU Anton Popov iz grada Petrich iz Bugarske. U projektu još sudjeluju Ramune Jukneliene iz škole Marijampole „Ryto“ Basic School iz grada Marijampole iz Litve, Raquel Lombardi iz škole Escola B1 PE Covão, iz grada Câmara de Lobos iz Portugala, Judit Fabók iz škole Nyíregyházi SCZ Vásárhelyi Pál Építöipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma iz grada Nyíregyháza iz Mađarske, Pablo Dominguez Usabiaga iz škole San Nikolas ikastola Sociedad Cooperativa iz grada Getxo iz Španjolske i Branko Rumenović iz Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina, Hrvatske.

Projekt je započeo 1. studenoga 2019. godine i traje 24 mjeseca, odnosno do 31. listopada 2021. godine. Radni je jezik projekta engleski jezik. Glavni je cilj razmjena dobrih praksi te povezanost i socijalna jednakost između naroda. Projekt uključuje mnoga društvena događanja kao što su: sportske igre, planinarenje, istraživanje povijesnih mjesta, proslave lokalnih praznika, festivali, narodni plesovi, kazališno skečevo i slično.

Teme koje će se obrađivati tijekom projekta jesu: stanovništvo Europske unije, svijest i demokracija u Europskoj uniji, mentalno zdravlje, umjetnost i glazbena terapija, sport, aktivnosti na otvorenom, okoliš, hrana, baština i sl.

Opravdanost projekta može se promatrati kroz dva dijela. Prvi su dio obrazovni razlozi u kojem je primijećeno da su učenici pod utjecajem društvenih medija i uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije izgubili koncentraciju i motivaciju za nastavni sadržaj. Drugi su razlozi kulturološki, a izabrana je likovna umjetnost, glazba i sport. Upravo se ovim razlozima želi staviti naglasak na korištenje novih obrazovnih metoda, boljega obrazovnog okruženja za učenike, smanjenja nejednakosti među učenicima te sprječavanje vršnjačkog nasilja. Tijekom svih aktivnosti u projektu, a posebice planinarenja i pješačenja, učenici mogu razumjeti povijest, odgovoriti na pitanja u sadašnjosti na iskustvu iz povijesti te upoznati iskustva ljudi iz povijesti.

U sklopu projekta izradit će se Facebook stranica, mrežna stranica Projekta te će se koristiti eTwinning platforma. Svaka će škola izraditi projektni kutak, gdje će biti sve informacije i novosti o projektu. Također će se izraditi logo i maskota projekta te slogan koji će pozivati ljude na pješačenje i planinarenje. ICT nastavnici podučit će učenike o sigurnosti na internetu te autorskim pravima. Prije svake mobilnosti, učenici će istražiti kulturno naslijeđe pojedine zemlje i o tome pripremiti izložbu.

Prva je tema projekta Kulturna savjest. ICT nastavnici će podučiti učenike o sigurnosti na internetu te autorskim pravima. Učenici će istražiti kulturno naslijeđe partnera projekta. Prva se mobilnost odvija u Mađarskoj a zadatak su kulturno-tradicijske igre. Učenici će predstaviti svoji školu i državu te nekoliko kulturno-tradicijskih igara. Svaka će škola za posjet Bugarskoj pripremiti uradak za glazbeni festival te prezentaciju svoje škole i zemlje iz koje dolaze. U ovom će se dijelu koristiti glazba kao alat za učenje.

Druga je tema mentalno zdravlje, koja će se provoditi kroz umjetnost i glazbenu terapiju. Svaka će zemlja pripremiti nekoliko tradicijskih pjesama za festival u Litvi. Sudionici će izraditi i digitalni časopis. U ovom se dijelu koristi tradicijska glazba kao alat za učenje.

Zadatak kojim će se polaznici projekta baviti u Portugalu znanje je i istraživanje o likovnoj umjetnosti. Treća je tema sport i aktivnosti na otvorenome. Učenici će upoznati korištenje tehnologije u pješačenju i planinarenju. Puno će se hodati i planinariti kroz povijesna mjesta.

Četvrta je tema prijateljsko okruženje. U Hrvatskoj će se obrađivati zadatak tradicijski plesovi kao alat za učenje. U Hrvatskoj će se organizirati festival plesa. Peta je tema hrana. Svaka će škola obilježiti dan posvećen zdravoj tradicijskoj hrani. Učenici će istražiti i prezentirati ljekovito bilje. U Španjolskoj će se obrađivati zadatak na temu kuhanja za zdravi život.

Projekt će se diseminirati na razne načine: na vlastitoj mrežnoj stranici, na mrežnoj stranici škole, lokalnim radijskim postajama, časopisima i novinama.

Ovo je prvi Erasmus + projekt koji se na ovaj način provodi u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. Koordinator je projekta Branko Rumenović, a članovi projektnog tima jesu: Sanja Dubić, Manuela Mihaljević Sabljak, Bojan Grba i Dragan Sabljak.

Zaključak

Projekt Give a hand to become a friend prilika je za upoznavanje novih kultura, načina poučavanja, ali i dijeljenje iskustava iz različitih sfera odgoja i obrazovanja. Iskustvo koje imaju partneri iz Litve i Bugarske bit će od velike koristi za školu iz Ogulina, ali i druge sudionike iz projekta.

Kao što je već navedeno, projekt je prijavila Bugarska kod svoje nacionalne agencije, a dobio je odlične ocjene i komentare. U Bugarskoj je prijavljeno 176 projekata u kojima je Bugarska koordinator. Odobreno je 30 projekata, a projekt Give a hand to become a friend zaozao je treće mjesto po bodovima i ocjenama.

Kombinacija različitih alata za poučavanje, od kulture, glazbe, tradicijske glazbe, sporta, hodanja, planinarenja, plesa, umjetnosti predstavlja izazov za nastavnike ali i učenike. Upoznavanje drugih nacija kroz navedene alate dovodi do povećanja razine demokracije, tolerancije, aktivnog građanstva, ali i širenja prijateljskog okruženja na području Europske unije.

Ovaj projekt je jedno novo iskustvo za učenike ali i nastavnike. Projektnom timu su se pridružili i drugi kolege koji na razne načine daju podršku u provođenju. Svi s veseljem iščekuju goste u Ogulinu i Hrvatskoj.

 

Branko Rumenović, mag.oec. i univ.spec.oec., prof. mentor

Literatura:

1. Agencija za mobilnost i programe Europske unije, http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus-/

2. Erasmus +, Vodić kroz program, http://www.mobilnost.hr/cms_files/2018/08/1534401538_hr-erasmus-plus-programme-guide3-hr.pdf

3. Mrežna platforma eTwinning, https://www.etwinning.net/hr/pub/index.htm

4. Europska platforma za obrazovanje odraslih, https://epale.ec.europa.eu/hr

5. Europski portal za mlade, https://europa.eu/youth/EU_hr

6. Give a hand to become a friend, dokument – opis projekta

7. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin, http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/

Istraživanje o sreći: Ja sam sretna osoba!

Sažetak

            U ovom se članku opisuje istraživanje o sreći koje se provelo kao aktivnost u sklopu projekta Social cohesion – give a hand to become a friend. Članak je podijeljen u nekoliko dijelova: na početku je uvod, zatim dio u kojem se govori o samom projektu,  te opis i rezultati istraživanja. Na kraju se nalazi zaključak i popis literature. U radu je dato nekoliko tabela i grafičkih prikaza.

Ključne riječi: Erasmus + program, projekt, istraživanje, sreća

 

Uvod

            Članak govori o Erasmus + projektu i  jednoj njegovoj aktivnosti. Ta aktivnost odnosi se na istraživanje o sreći. Istraživanje nosi naslov: „Ja sam sretna osoba”. Osmišljavanje, izrada, provedba i analiza koristila se kao alat za učenje i podučavanje.

Sve aktivnosti u sklopu istraživanja provedene su na satu i služile su kao primjer u obradi nastavnog sadržaja iz predmeta Statistika. Na stvarnom primjeru učenici su usvojili osnovne pojmove iz statistike, primijenili naučeno na tabelarnom i grafičkom prikazivanju podataka te izrekli vlastiti zaključak.

            Osim istraživanja za potvrđivanja hipoteza, ovo istraživanje služilo je i za obradu i primjenu nastavnog sadržaja na primjeru te povezivanju teorijskog i praktičnog znanja.

 

Give a hand to become a friend

            Social cohesion – give a hand to become a friend naziv je Erasmus + projekta koji se od 1. studenoga 2019. godine provodi u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. U projektu sudjeluju škole iz Mađarske, Bugarske, Litve, Španjolske i Portugala.  Projekt je započeo 1. studenoga 2019. godine i traje 24 mjeseca, odnosno do 31. listopada 2021. godine. Radni  jezik projekta je Engleski jezik. Glavni je cilj projekta razmjena dobrih praksi te povezanost i socijalna jednakost između naroda. Projekt uključuje mnoga društvena događanja poput: sportskih igara, planinarenja, istraživanje povijesnih mjesta, proslave lokalnih praznika, festivala, narodnih plesova, kazališnih skečeva i slično.

Teme koje će se obrađivati tijekom projekta jesu: stanovništvo Europske unije, svijest i demokracija u Europskoj uniji, mentalno zdravlje, umjetnost i glazbena terapija, sport, aktivnosti na otvorenom, okoliš, hrana, baština i sl. Prva je tema projekta Kulturna savjest. ICT nastavnici  podučiti će učenike o sigurnosti na internetu te autorskim pravima. Učenici će istražiti kulturno naslijeđe partnera projekta. Prva se mobilnost odvija u Mađarskoj a zadatak su kulturno-tradicijske igre. Učenici će predstaviti svoju školu i državu te nekoliko kulturno-tradicijskih igara. Svaka će škola za drugu mobilnost u Bugarsku pripremiti uradak za glazbeni festival te prezentaciju svoje škole i zemlje iz koje dolaze. U ovom će se dijelu koristiti glazba kao alat za učenje. Druga je tema mentalno zdravlje koja će se provoditi kroz umjetnost i glazbenu terapiju. Svaka će zemlja pripremiti nekoliko tradicijskih pjesama za treću mobilnost za festival u Litvi. Sudionici će izraditi i digitalni časopis. U ovom se dijelu koristi tradicijska glazba kao alat za učenje. Zadatak kojim će se polaznici projekta baviti u Portugalu znanje je i istraživanje o likovnoj umjetnosti. Treća je tema sport i aktivnosti na otvorenome. Učenici će upoznati korištenje tehnologije u pješačenju i planinarenju. Puno će se hodati i planinariti kroz povijesna mjesta.  Četvrta je tema prijateljsko okruženje. U Hrvatskoj će se obrađivati zadatak „Tradicijski plesovi” kao alat za učenje. U Hrvatskoj će se organizirati festival plesa. Peta je tema hrana. Svaka će škola obilježiti dan posvećen zdravoj tradicijskoj hrani. Učenici će istražiti i prezentirati ljekovito bilje. U Španjolskoj će se obrađivati zadatak na temu kuhanja za zdravi život.

Slika 1. Logo projekta

Ja sam sretna osoba!

            Jedna od aktivnosti unutar projekta je i provođenje istraživanja o sreći. Cilj je pronaći najsretniju skupinu učenika unutar škole. Istraživanje je osmišljeno na satu statistike u trećem razredu Gimnazije i strukovne škola Bernardina Frankopana u zanimanju ekonomist.

U suradnji s učenicima osmišljena je anketa koja se sastojala od dvije skupine pitanja. Prvu skupinu su činila demografska pitanja vezana uz spol, razred i smjer (zanimanje) a druga skupina pitanja odnosila se na stavove o sreći. Stavovi o sreći ocjenjivani su ocjenama od jedan do pet, a ocjenjivalo se deset tvrdnji. Ocjena jedan znači da se ispitanik uopće ne slaže s tvrdnjom, ocjena dva ispitanik se slaže u maloj mjeri s tvrdnjom, ocjena tri ispitanik se djelomično slaže s tvrdnjom, ocjena četiri ispitanik se u većoj mjeri slaže s tvrdnjom i ocjena pet ispitanik se u potpunosti slaže s tvrdnjom.

Nakon kratke rasprave između učenika, postavljene su dvije hipoteze koje se odnose na dvije tvrdnje unutar istraživanja. U istraživanje su stavljene i ostale tvrdnje kako bi se mogli kasnije donijeti i neki drugi zaključci. Prva hipoteza odnosi se na tvrdnju: Ja sam sretna osoba! Pretpostavljeno je da će učenici ovu tvrdnju ocijeniti ocjenom četiri (u većoj mjeri se slažem). Druga hipoteza se odnosi na tvrdnju Ja sam zadovoljan svojim životom! I ovdje je pretpostavljeno da će učenici ovu tvrdnju ocijeniti ocjenom četiri (u većoj mjeri se slažem).

Kad je anketa sastavljena i složena u dokument, isprintana je, te se krenulo u provođenje ispitivanja. Odlučeno je da će se podaci prikupljati klasičnom metodom. Učenici su u paru obišli razrede u školi i proveli ispitivanje. Nakon toga ankete su sortirane te je pomoću Microsoft Excela izrađena analiza istraživanja. U analizi rezultata korišten je i program Statistica.

            Tabela 1. prikazuje broj učenika u školi i broj sudionika u istraživanju. U istraživanju je sudjelovalo 249 od 274 učenika.

            Tabela 2. prikazuje stavove učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina o sreći, a po usmjerenjima,tj.zanimanjima. Za svako usmjerenje uzeta je prosječna ocjena. Iz tabele se vidi da je većina učenika ocijenila tvrdnje visokom ocjenom. Učenici opće i jezične gimnazije su najsretniji učenici, a učenici jezične gimnazije najzadovoljniji učenici naše Škole.

 

Tabela 1. Broj učenika u školi i broj sudionika u istraživanju, Ogulin,

                 prosinac 2019. – siječanj 2020.

 

svi

m

ž

Broj sudionika

249

76

173

prvi

74

16

58

drugi

50

13

37

treći

69

24

45

četvrti

56

23

33

Ukupan broj učenika

274

80

194

prvi

82

17

65

drugi

54

13

41

treći

77

26

51

četvrti

61

24

37

Izvor: Vlastito istraživanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Stavovi učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina o

                 sreći po usmjerenjima, prosinac 2019. – siječanj 2020.

 

X og

X jg

X htt

X e

X p

Ja sam sretan kad se osjećam sigurno!

4,30

4,72

4,39

4,23

4,13

Sreća su moji prijatelji!

4,46

4,63

4,18

4,5

4,04

Sreća je dobar odnos unutar obitelji!

4,77

4,95

4,75

4,76

4,63

Sreća su dobre ocjene u školi!

4,02

4,68

3,73

4,08

4,13

Sreća je dobar odnos s kolegama u razredu!

4,32

4,68

3,93

4,13

4,04

Sreća je sudjelovanje u različitim projektima i aktivnostima!

3,51

4

2,95

3,45

3,40

Sreća je imati najnoviji mobitel!

2,33

2,63

2,29

2,32

2,63

Sreća je vozački ispit!

3,89

3,90

3,56

3,80

3,59

Sreća je zdravlje!

4,90

4,90

4,81

4,82

4,5

Sreća je dobar provod u izlasku!

4,12

4,13

3,90

3,97

3,31

Sreća je novac!

2,94

2,86

2,85

3,21

2,63

Ja sam sretna osoba!

4,31

4,31

4,12

4,08

3,90

Ja sam zadovoljan svojim životom!

4,37

4,40

4,10

4,17

3,81

Izvor: Vlastito istraživanje

Legenda:

  1. og = opća gimnazija
  2. jg = jezična gimnazija
  3. htt = hotelijersko – turistički tehničar
  4. e = ekonomist
  5. p = prodavač

 

Grafikon 1. Stavovi učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina

                     o sreći, prosinac 2019. – siječanj 2020.

Izvor: Vlastito istraživanje

 

            Grafikon 1. prikazuje stavove učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina o sreći. Svaka tvrdnja ima prosječnu ocjenu. Iz rezultata zaključujemo da su naši učenici sretni učenici. Grafikon prikazuje da su naši učenici dali visoke ocjene sigurnosti, prijateljima, obitelji, a s druge strane niske ocjene su dali  pitanjima vezanima uz materijalno, kao što je npr. najnoviji mobitel.

 

 

Grafikon 2. Stavovi učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina

                     o sreći, prosinac 2019. – siječanj 2020., rezultati po spolu

Izvor: Vlastito istraživanje

 

            Grafikon 2. prikazuje stavove učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina, o sreći, a izdvojeno po spolu. Iz grafikona je vidljivo da su djevojke tvrdnje označavale višom ocjenom od dječaka.

 

Grafikon 3. Stavovi učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina

                     po razredima za tvrdnje Ja sam sretna osoba! i Ja sam zadovoljan svojim

                     životom!, prosinac 2019. – siječanj 2020.

Izvor: Vlastito istraživanje

 

            Grafikon 3. prikazuje stavove učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina po razredima,a vezano za za tvrdnje :”Ja sam sretna osoba!” i „Ja sam zadovoljan svojim životom!”. Ove dvije tvrdnje ujedno su uzete i za hipoteze istraživanja. Pretpostavljeno je da će učenici tvrdnje ocijeniti ocjenom četiri. Tvrdnja: ”Ja sam sretna osoba!” ima prosječnu ocjenu 4,18 (izvor: grafikon 1.), čime je hipoteza potvrđena. Rezultati su prikazani po razredima, jer je zadatak bio i pronaći najsretniju skupinu učenika. Najsretnija skupina su učenici koji dolaze iz drugog c razreda. Iz grafikona se vidi da i drugi učenici ovoj tvrdnji daju prosječnu ocjenu četiri.

 

Grafikon 4. Stavovi učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz

                     Ogulina o sreći po razredima, prosinac 2019. – siječanj 2020.

Izvor: Vlastito istraživanje

 

            Grafikon 4. prikazuje stavove učenika Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina o sreći po razredima. Učenici su i po razredima tvrdnje označili visokim ocjenama. Iz grafikona se vidi da učenici sreću vide u zdravlju i obitelj te da su  i oni sami sretni i zadovoljni.

 

Zaključak

            Projektna nastava daje učenicima mogućnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja. Isto tako, učenici mogu raditi na konkretnim primjerima. Kroz ovo istraživanje moglo se puno toga naučiti, od osmišljavanja istraživanja, provođenja i analize do izvođenja zaključaka. Istraživanje je na zanimljiv način dalo učenicima priliku da usvoje osnovna znanja iz predmeta statistika. Istraživanje je jedno novo iskustvo za učenike, koje će zasigurno dugo pamtiti, jer su sudjelovali od početka do kraja istraživanja.

            U radu su postavljene dvije hipoteze koje su i dokazane. Zanimljivo je da su prilikom osmišljavanja istraživanja izrečene još neke hipoteze koje su također potvrđene. Tako je npr. izrečena pretpostavka da sreća nije novac ili da sreća nije imati najnoviji mobitel.

Branko Rumenović, univ.spec.oec.

 

Literatura

1. Erasmus + u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu, http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/social_cohesion

2. Rumenović, B. (2015.): Smjernice za privlačenje i zadržavanje ljudskih resursa u ogulinskom kraju, specijalistički poslijediplomski rad, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula

3. Istraživanje: Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja (2018.), Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin, http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/ppromjenu 

 Školski godišnji planovi

Školski kurikulumi

Oglasna ploča

Završni rad

Prijevoz učenika

Korisni linkovi
Korisne stranice

Ustanove

Državna matura

Dnevni tisak

Zanimljive stranice

Pretraživači
 • Wolfram Alpha
 • Bing
 • Google
 • Yahoo
 • Altavista

preskoči na navigaciju